Ta strona korzysta z plików cookies („ciasteczka”).

Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
Dowiedz sie więcej.

Polityka prywatności w BTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących danych osobowych, a mianowicie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadziliśmy niezbędne aktualizacje do naszej Polityki prywatności, aby wskazać Państwu jakie informacje zbieramy i dlaczego. W każdym momencie możliwe jest zapoznanie się z naszą Polityką prywatności pod linkiem: www.btsdeweloper.pl/politykaprywatnosci.pdf

Polityka prywatności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest BTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 57 (kod pocztowy 88-100) zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000195728.

2. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:
1) prawidłowego wykonywania zawartych umów;
2) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
3) wysyłki informacji marketingowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika;
4) a także w przypadku usprawiedliwionego interesu administratora (między innymi w zakresie tworzenia baz danych, czynności analitycznych, zabezpieczenie dokumentów w związku z dochodzeniem roszczeń).

3. Podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowią przepisy RODO, w tym w szczególności zgoda. Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia przesyłanie Państwu ofert.

4. Czas przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych, w szczególności:
1) w przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
2) w przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
3) przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

5. Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:
1) prawo dostępu: Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy Spółka przetwarza dane osobowe, które go dotyczą, oraz do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponuje Spółka,
2) prawo do sprostowania: Użytkownik może zażądać od Spółki sprostowania danych osobowych, gdy są one niedokładne lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne, a także sam może dokonać sprostowania swoich danych w Serwisie,
3) prawo do usunięcia danych, zwane prawem do „bycia zapomnianym”: Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, kiedy nie są one już potrzebne do celów, do których zostały zebrane, bądź kiedy cofnięta została zgoda na ich przetwarzanie,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń,
5) prawo do przenoszalności: Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu, wskazanemu przez Użytkownika podmiotowi,
6) prawo do sprzeciwu: Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w takim przypadku Spółka zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub jest to niezbędne w celu dochodzenia lub obrony roszczeń,
7) prawo do wniesienia skargi: Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące ze Spółką, to jest:
1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki, oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
3) podmioty, z którymi Spółka ma zawarte umowy o przetwarzanie danych osobowych, w szczególności banki w zakresie prowadzenia rachunków powierniczych, podmioty zajmujące się obsługą gwarancyjną i obsługą rękojmi, podmioty zajmujące się administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością, kancelarie prawne, organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.

8. Cookies – strona internetowa Spółki używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

9. Informacje marketingowe – Użytkownik może otrzymywać informacje handlowe oraz marketingowe drogą mailową poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywanych informacji marketingowych dokonując zgłoszenia w Serwisie lub korespondencyjnie z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

10. Informacje, które gromadzi Spółka w związku z korzystaniem z jej produktów online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Spółka wskazuj, że:
– na potrzeby profilowania Spółka nie przetwarza żadnych danych szczególnych,
– na potrzeby profilowania Spółka przetwarza z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji,
– jeśli Spółka nie może osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystuje do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies.